Abonneer op groepen

Kanalen

Groepen


Als je op opslaan klikt, dan accepteer je de voorwaarden


Voorwaarden

POLITIEZONE HET HOUTSCHE

Siemenslaan 6

8020 Oostkamp

 

Betreft: AANSLUITING BIN WERKING

Geachte, 

U wenst de BIN-berichten te ontvangen op uw smartphone. 

In het kader van de wet op de privacy gaat u akkoord dat uw gegevens op een BIN-lijst voorkomen met als enige doelstelling de BIN-werking.

Hieronder wordt u in kennis gesteld van het huishoudelijk reglement van  onze BIN werking.

                                    

Huishoudelijk Reglement

Afspraken BIN-medewerkers

Iedereen die zich engageert in de plaatselijke BIN-info uitwisseling, noemen we een ‘BIN-medewerker’. Het engagement steunt op bereidwilligheid en vrijwilligheid. Iedereen heeft het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen.

Als lid neemt men de verantwoordelijkheid om de informatie-uitwisseling te beheren zoals in dit huishoudelijk reglement omschreven.

Het lidmaatschap aan het BIN kan op oordeel van de gemandateerde politiebeambte worden opgeheven indien de medewerker niet voldoet aan dit huishoudelijk reglement of de goede geest hiervan en hierdoor de doelstelling van het BIN hindert.  

De BIN medewerkers zullen als goede burger abnormale vaststellingen melden, enkel aan de politie. De politie heeft de plicht om de bron van de informatie anoniem te houden, tenzij de verschaffer van de informatie daar anders over beslist.

Het beoordelen en beheren van de informatie is een vakkundige taak van de politiediensten en komt enkel hen toe. Het opstarten van de BIN gebeurt dan ook alleen in overleg en samenspraak met de politie.

De leden gebruiken de verspreide informatie enkel en alleen voor de doelstelling van het BIN, met name opmerkzaamheid, waakzaamheid en preventief gedrag, die zij als goede burger uitvoeren. Het BIN is geen groepering van mensen die toezichtrondes of patrouilles uitvoeren en dit al dan niet samen met de politie. De BIN-leden zullen dus nooit zelfstandig politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politie.

De gegevens omtrent de leden waarover het BIN beschikt mogen enkel worden gebruikt voor de doelstelling en werking van het BIN.

Ieder die zich wel inzetten voor een veilige en een goede buurt, kan meewerken aan het BIN project.

Voor meer informatie, contacteer PZ Het Houtsche 050/ 82.08.00