Maak een afspraak bij Politie Limburg Regio Hoofdstad

Het Afspraak type: Overlast heeft geen afspraak nodig.


Omschrijving: Melding van hinder door verkeer, horeca, buren ed.


U dient geen afspraak te maken, U kan zich tijdens de kantooruren aanbieden aan het onthaal van onze politiezone.

Tevens kan U zich steeds wenden tot Uw wijkagent.

Gelieve volgende documenten mee te brengen:

-        identiteitskaart

-        bewijsstukken /foto's

Nuttige informatie:

Tijdens de week zijn onze kantoren geopend tussen 08.00 uur en 20.00 uur.

Op zaterdag kan U bij ons terecht tussen 10.00 uur en 18.00 uur.


Nuttige informatie:

Tijdens de week zijn onze kantoren geopend tussen 08.00 uur en 20.00 uur.

Op zaterdag kan U bij ons terecht tussen 10.00 uur en 18.00 uur.

 


terug